Орел срещу орлица

Орел срещу орлица

Книгата е събрала 14 гласа в категория „Майстори“.

Заглавие: „Орел срещу орлица“ (кн. 2 от историческата поредица „Светослав Тертер“)

Автор: Павел Павлов

Илюстратор: Маглена Константинова

Издателство: „Изкуства“

Кратка анотация за книгата: „Препрочитайки книгата на Павел Павлов (аз съм запозната още с нейния първи вариант), дадох си сметка колко тя е спечелила в прецизирането на сюжетни ходове, в стил и език, как е била очистена от някои самоцелни описания, които идеха да изтъкнат историческата ерудиция на автора. Той е работил дълго и сериозно над романа си, самопоставял си е нови задачи и ги е изпълнил. Бях свидетел на усърдието и добросъвестността, проявени от него при проучването на фактологическия материал. С една дума – не бих могла днес да отправя Павел Павлов към историческо съчинение, което да е останало извън вниманието му при подготвителната му работа над романа. И мога да заявя, че авторът е овладял материала така, че от него би могъл да изгради и научно – популярен филм за времето на Тертеровци.

Впрочем не би трябвало да има никакви съмнения за тъй наречената историческа достоверност – дотолкова, доколкото такава съществува, тя е спазена. Убедително е обрисувана епохата, в която героите действат – време на тревожна заплаха и на оплетени политически ходове, издребнели интереси, засилваща се роля на болярството с присъщия му сепаратизъм, резултат от процъфтяването на феодализма. Увлечени да проучват и възсъздават двете решаващи за историята ни робства – византийското и османското – нашите историци и белетристи бяха оставили в сянка проблема за татарската напаст, от която умело, но за щастие в крайна сметка безсилно, се е опитвала да се възползва Византия. Времето, което ни разкрива романът, сякаш само предлага да бъде описано в жанра и стила, избрани от автора. Безкрайно заплетените ходове, безбройните страни, вмесени в конфликта, внезапностите и съвпаденията, характерни за онази действителност, наистина натрапват необходимостта от едно приключенско третиране на събитията. Това, което прави романа на Павел Павлов нов, съвременен по светоусещане, приемлив за днешния млад читател, е насмешливата дистанция, хуморът, липсата на патетика и неубедителни тиради. Смятам убедено, че такова отношение към миналото, е възпитателно, защото то най-ярко подчертава тезиса, че нашето време е по – добро от всички отминали времена.

Авторът е извършил много, за да навлезе в духа и детайла на обрисуваната епоха, а това придава на романа му втората съществена за всяко юношеско четиво особеност – познавателната. Като се придържа о фактите и детайлите на бита, той допринася щото младият читател да си изгради адекватна представа за времето на Тертеровци.

Явно е, че в романа „живите образи присъстват“, че съвсем уместно – що се отнася до юношеско четиво, – те са поляризирани, но при това предателите и помощниците им не са обрисувани двуизмерно, а с необходимата нюансировка.

Разиграният сюжет, силното фабулиране е също спазено. Приключенството – дори в своите крайни образци – си има трайна традиция. Обратната стилистика – няма и е все още неутвърдена. Колкото до езика на романа той е добър именно във възпитателен смисъл: прецизен, изработен, без излишни претенции за архаизация, чист. Добре би било нашият млад читател да се учи на такъв български.“

  Вера Мутафчиева

Кратка информация за автора: Павел Павлов е режисьор и писател. Автор е на 30 театрални постановки, 20 телевизионни игрални филма и над 50 спектакли за телевизионния театър. Сред неговите литературни творби са: “Бутилка в морето”, “Ездачът на мълнии”, “Дисаги – бивалици и небивалици”, мемоарната книга “Шепа мигове” и “Земя на Божи длани”.

Кратка информация за илюстратора: Маглена Константинова е един от най-известните и обичани български илюстратори на книги за деца, а също и на учебници и учебни помагала. Стилът й е изключително характерен и разпознаваем. Сред най-известните й творби са илюстрациите към книгите на Леда Милева –„Зайченцето бяло“,  „Китна есен“, „Знойно лято“, „Снежна зима“ и много други.

Още от книгата:

 

Други книги от този автор/поредица: 

vote-01